27 listopada 2021 r. w Galerii Śluza, będącej częścią Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, otwarto wystawę „Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu”. Przedstawia sylwetki i dokonania 11 kobiet związanych naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Poznańskim w pierwszych latach jego działalności (1919-1939).

Michalina Stefanowska, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Anna Gruszecka, Helena Gajewska, Eugenia Piasecka-Zeylandowa, Mieczysława Ruxerówna, Bożena Stelmachowska, Lidia Seipelt-Lawęcka, Zofia Małaczyńska-Suchcitzowa, Wisława Knapowska i Helena Szafranówna, jako jedne z pierwszych kobiet pracowały naukowo na polskich uniwersytetach. „Jednocześnie przecierały szlaki na uczelniach wyższych dla kolejnych pokoleń kobiet. Poświęcały się różnym dziedzinom naukowym, odnosząc w nich znaczące sukcesy. Na różnych etapach swojej kariery związane były z Uniwersytetem Poznańskim.”

Na wystawie została zaprezentowana m. in. ikonografia ze spuścizn przechowywanych w  PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Są to spuścizny: Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, sygn. P. III-1; Wisławy Knapowskiej, sygn. P. III-2; Bożeny Stelmachowskiej, sygn. P. III-23 i Heleny Szafran, sygn. P. III-38.

Opiekę merytoryczną i kuratorską nad wystawą sprawują prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech oraz dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Wystawa będzie prezentowana  od 27 listopada 2021 r.  do  8 marca 2022 r.

Poniżej prezentujemy kilka dokumentów zaprezentowanych na wystawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu”