29 listopada 2018 r. w ramach projektu „Gdy nauka jest kobietą” w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu  odbyło się ogólnouniwersyteckie spotkanie „Laboratorium Kobiet”, na którym uczestniczki (i uczestnicy również) dyskutowali  nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą na uczelni w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn.
W trakcie spotkania, w holu budynku otwarto  wystawę  „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939”. Na wystawie eksponowano m. in. materiały ze spuścizn: Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, Wisławy Knapowskiej oraz Bożeny Stelmachowskiej. Kuratorkami wystawy są prof. Edyta Głowacka-Sobiech oraz dr Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Autorką strony wizualnej i artystycznej projektu jest Anna Krenz. Wydarzeniu towarzyszył happening przygotowany przez dwanaście studentek z koła literacko-teatralnego „Dygresja”, mający przybliżyć życiorysy „kobiet, dla których nauka była najważniejsza w życiu.” Wystawa będzie prezentowana przez cały rok 2019  na poszczególnych Wydziałach UAM.

 

Gdy nauka jest kobietą
Tagi: