W uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki światowej,  w grudniu 2018 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. Za uchwałą głosowało 79 senatorów, przeciw był jeden, od głosu wstrzymało się trzech.

Poniżej publikujemy archiwalia ze zbiorów Władysława Orlicza (1903–1990), matematyka  należącego do lwowskiej szkoły matematycznej, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, twórcy przestrzeni Orlicza, współautora twierdzenia Orlicza-Pettisa, – i  Stanisława Knapowskiego (1931–1967) – wykładowcy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który razem z wybitnym węgierskim matematykiem Páulem Turánem zajmował się tzw. porównawczą teorią liczb pierwszych.

Dokument związany ze Stanisławem Orliczem (sygn. zespołu P.III-91),  to zaświadczenie wystawione przez kierowniczkę Gimnazjum Humanistycznego Żeńskiego S. S. Najśw.  Rodziny z Nazaretu we Lwowie w czerwcu 1932 roku odnośnie do zajęć z matematyki w klasach I – III w tymże gimnazjum.

Drugi dokument, to pierwsza strona rękopisu pracy Stanisława Knapowskiego (sygn. zespołu P. III-56)  On Siegel’s Theorem  dotyczącej  porównawczej teorii liczb pierwszych, którą opublikowano w 1968 roku w „Acta Arithmetica“.

W roku matematyki o matematyce w zbiorach Archiwum PAN