Prezentacja z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego  w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu – 7 maja 2019 r.

 

7 maja 1919 roku w Sali Tronowej Zamku Cesarskiego odbyła się inauguracja Wszechnicy Piastowskiej, w rok później przemianowanej na Uniwersytet Poznański. W dniu setnej rocznicy tamtego wydarzenia – 7 maja 2019 roku – w tym samym miejscu, czyli w dzisiejszej Sali Wielkiej Centrum Kultury ZAMEK wystawiona została dokumentująca je księga pamiątkowa, pochodząca ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz biret rektorski prof. Heliodora Święcickiego, który przechowywany jest w naszym Oddziale, w spuściźnie Heliodora Święcickiego. Pokazowi towarzyszyła multimedialna projekcja zawartości księgi oraz nagranie fragmentów wygłoszonych wówczas przemówień.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Otwarcie Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu