W dniu 16 listopada 2017 r. archiwum wzbogaciło się o spuściznę prof. Jana Wikarjaka (1914-1983), filologa klasycznego, otrzymaną w darze od córki pani Teodozji  Wikarjak. Jan Wikarjak był wybitnym znawcą języka, literatury i kultury greckiej i rzymskiej, autorem ok. 150 prac naukowych, m. in. Historii Powszechnej Herodota (1961), Warsztatu pisarskiego Cycerona (1976), a także autorem krytycznego wydania dzieła poznańskiego lekarza i filologa Józefa Strusia (1510-1569) pt. Sphygmicae artis libri quinque (1968). Kierownik Katedry, a następnie Instytutu Filologii Klasycznej, dziekan Wydziału Filologicznego i prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek wielu towarzystw naukowych.

Zespół  obejmuje 2,60 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-173.

Materiały Jana Wikarjaka (1914-1983)
Tagi: