7 maja 2019 r. środowisko naukowe Poznania będzie obchodzić jubileusz 100-lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu również aktywnie włączył się w świętowanie tej doniosłej rocznicy. W załączeniu przedstawiamy nigdzie dotychczas nie publikowanie zdjęcie z archiwum rodzinnego Barbary i Jerzego Świderskich, przedstawiające współzałożyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodora Święcickiego (1854–1923) w rozmowie z ks. prymasem Edmundem Dalborem (1869–1926) przed gmachem Collegium Minus (siedzibą władz uniwersyteckich). Na lewo od rektora stoi prof. Jan Sajdak (18821967), rektor Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1931–1932. Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej w tracie uroczystości inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 7 maja 1919 r.

Fotografię publikujemy za zgodą Pani Barbary Levittoux-Świderskiej, której składamy serdeczne podziękowanie.

 

Jubileusz 100-lecia utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieznane zdjęcie rektorów Uniwersytetu Poznańskiego