Materiały do dziejów powstania wielkopolskiego w zbiorach Jana Jachowskiego

W spuściźnie Jana Jachowskiego (1891–1977), księgarza i wydawcy, przechowywane są fotografie dokumentujące jego służbę  w Wojsku Wielkopolskim. Jachowski po powrocie do Poznania w listopadzie 1918 r. ze służby w armii niemieckiej, przyjął posadę kierownika księgarni Mariana Niemierkiewicza przy Placu Wolności 3. W grudniu 1918 r. wstąpił do Straży Ludowej. Stamtąd przeszedł jako kapral sanitarny  do Wielkopolskiej Ochotniczej Kompanii Sanitarnej.  Po jej zdemobilizowaniu  współpracował  z Sekcją Kulturalno-Oświatową Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich, która miała swoją siedzibę w willi byłego nadburmistrza Poznania dra Ernsta Wilmsa (obecnie ul.  Noskowskiego 24).

Kierownikiem Sekcji był por. Abdon Paszkiewicz, a jego zastępcą kapral Zygfryd Gruszczyński. W Sekcji było zatrudnionych 40 pracowników, w tym 5 cywilnych. Jej zadaniem była praca oświatowa w tworzącym się wojsku wielkopolskim. Sekcja zajmowała się także zakupami książek dla wojska.  Poniżej przedstawiamy zdjęcie Wielkopolskiej Ochotniczej Kompanii Sanitarnej oraz  fotografie pracowników wojskowych i cywilnych Sekcji Kulturalno-Oświatowej przy Dowództwie Głównym Wojsk Wielkopolskich.

100 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego (1918–1919).