Dział II – obejmuje zespoły akt wytworzonych przez Polską Akademię Nauk, jej władze, jednostki administracyjne, placówki naukowe oraz redakcje i towarzystwa naukowe dotowane przez PAN.

Sygnatury tych zespołów rozpoczynają się od: P.II-, po czym następuje kolejny numer zespołu, od P.II-1 do P.II-23, przy czym „P.” oznacza Poznań, „II” – numer działu, dalej następuje numer zespołu.

L. p. Sygnatura Nazwa zespołu Daty skrajne Kat. A

(j. a.)

Kat. A

 (mb)

Kat. B

(j. a.)

Kat. B

 (mb) 

Karta zespołu i in. pomoce ewidencyjne 
1. P. II – 1 Instytut Historii PAN

Pracownia Edytorska i Nauk Pomocniczych Instytutu Historii PAN

1951-1983 29 + 10 paczek 4,60 Spisy zd-odb
2. P. II – 2 Redakcja „Wielkopolskiego Słownika Biograficznego” 1968-1976 28 0,45 Inwentarz, wykaz haseł
3. P. II – 3 Pracownia Paleozoologii Bezkręgowców PAN 1953-1976 11 0,15 Spis
4. P. II – 4 Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.

Instytutu Badań Literackich PAN

1950-1975 54 1,00 Spis zd.-odb.
5. P. II – 5 Instytut Słowianoznawstwa PAN

Redakcja „Słownika Starożytności Słowiańskich”

1954-1991 48 7,70 Spis zd.-odb.
6. P. II – 6 Instytut Badań Literackich PAN

Pracownia Bibliografii Bieżącej

1948-1981 30 2,30 Spisy zd-odb
7. P. II – 7 Zakład Psychologii Osobowości PAN

Filia w Poznaniu

1971-1991 28 paczek 3,00 Protokół odbiorczy
8. P. II – 8 Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Placówkach PAN w Poznaniu 1973-2008 20 1,00 62 0,50 Zespół otwarty
9. P. II – 9 Oddział PAN w Poznaniu 1970-1993 28 paczek 3,60 Spisy zd-odb
10. P. II – 10 Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Oddział w Poznaniu

1972-1994 46 5,00 Spis zd.-odb.
11. P. II – 11 PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu 1956-2015 276 3,53 33 0,31 Wykaz akt
12. P. II – 13 Materiały warsztatowe „Słownika gwarowego tzw. Słowinców Kaszubskich” przed 1997 8 pudeł 10,00 Spis zd. – odb.
13. P. II – 14 Pracownia Bohemistyczna Zakładu Słowianoznawstwa PAN 1958-1972 2 0,03 Spis
14. P. II – 15 Pracownia Mechaniki Ośrodków Porowatych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 1974-1994 180 2,10 Spis
15. P. II – 16 Zakład Badań Narodowościowych PAN 1974-2004 380 9,26 Spis zd.-odb.
16. P. II – 17 „Enzyklopädie zur Frühgeschichte Osteuropas”

materiały redakcyjne

1980-1992 55 1,30 Spis zd.-odb.
17. P. II – 18 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1961-1993 40 2,51 Spis zd.-odb.
18. P. II – 19 „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” – materiały redakcyjne 1954-1988 63 4,00 Spis zd.-odb.
19. P. II – 20 Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko – Niemieckich IH PAN 1953-2014 220 1,94  1 0,01 Spis zd.-odb.
20. P. II – 21 Zakład Biologii Rolnej i Leśnej PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 1952-1986 172 7,82 Spis zd.-odb.
21. P. II – 22 Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu 2004-2010 27 2,61 Spis zd.-odb.
22. P. II – 23 Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale PAN w Poznaniu 1966-1981 6 0,20 Spis
23.
24.
25.
26.
27.

Stan na dzień 31.10.2018 r.