8 grudnia 2022 r., w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, w Pałacu Działyńskich, odbyła się konferencja naukowa pt. „Spuścizna Profesora Andrzeja Wędzkiego bazą źródłową do badań nad biografią slawisty, regionalisty i kolekcjonera”, zorganizowana przez  Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN. Konferencja była dedykowana prof. Andrzejowi Wędzkiemu (1927 – 2017) w piątą rocznicę śmierci. Andrzej Wędzki –  znakomity poznański historyk – w swoich badaniach naukowych zajmował się m. in. dziejami wczesnej słowiańszczyzny, osadnictwa na terenach Polski i Europy Środkowej oraz zastosowaniem archeologii w badaniach osadniczych.

Wśród uczestników i prelegentów był kierownik Oddziału – dr Jarosław Matysiak, który zaprezentował referat Spuścizna prof. Andrzeja Wędzkiego w zbiorach poznańskiego Oddziału Archiwum PAN w Warszawie.

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa, na której zostały zaprezentowane m. in. archiwalia ze spuścizny Andrzeja Wędzkiego (sygn. P. III-128), przechowywanej w Archiwum PAN w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konferencji, których autorem jest dr Wojciech Mądry – pracownik naukowy Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN.