W dniach 25-26 listopada 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja z cyklu Warszawska jesień archiwalna  pt. Warszawa ma wiele twarzy. Organizatorami 9 konferencji były: Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegenci, reprezentujący zarówno warszawskie instytucje naukowe i kulturalne, jak i ośrodki spoza Warszawy, przedstawili w swoich referatach  dokumenty i materiały dotyczące różnych aspektów  życia kulturalnego, społecznego, naukowego i religijnego stolicy. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu reprezentowali: dr Andrzej Prinke z referatem pt. Poznań-Warszawa: wspólna sprawa? Pozaborcze animozje dzielnicowe w środowisku naukowym II Rzeczypospolitej i ich przezwyciężanie oraz dr Jarosław Matysiak, który wygłosił referat pt. Varsawiana w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu. Obrady toczyły się w Pałacu Staszica oraz w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Warszawa ma wiele twarzy – konferencja