100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

W spuściźnie Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1916) – archiwisty, historyka, wydawcy źródeł i długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego, znajdują się interesujące materiały dotyczące  organizacji Wojska Polskiego  na przełomie 1918 i 1919 r.  – memoriały, rozkazy, rozporządzenia, zawiadomienia, świadectwa przyjęcia i różnorodne blankiety dokumentów.