W spuściźnie Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1916) – archiwisty, historyka, wydawcy źródeł i długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego, znajdują się interesujące materiały dotyczące  organizacji Wojska Polskiego  na przełomie 1918 i 1919 r.  – memoriały, rozkazy, rozporządzenia, zawiadomienia, świadectwa przyjęcia i różnorodne blankiety dokumentów.

Wśród zgromadzonych dokumentów na uwagę zwracają trzy rozkazy z 1 i 2 listopada 1918 r. generała brygady Bolesława Roji. Gen. Roja z ramienia Polskiej Komisji Likwidacyjnej objął w dniu  1 listopada 1918 r.  dowództwo Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie, która przejmowała administrację wojskową po armii austro-węgierskiej na terenie byłego zaboru austriackiego.            

Przedstawione poniżej rozkazy w języku polskim i niemieckim  dotyczą m. in. przestrzegania porządku i dyscypliny,  organizacji oddziałów Wojska Polskiego i administracji wojskowej na terenie Galicji oraz organizacji transportów kolejowych byłych żołnierzy c. k. armii  (głównie Czechow i Słowaków) do ich macierzystych komend uzupełnień.

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę